fbpx

Asmeninio turto pripažinimas bendrąja daline nuosavybe

Žinoma, kad sutuoktinių turtas laikomas bendrąja sutuoktinių jungtine nuosavybe. Problema atsiranda, kai nesusituokę asmenys įgyja nekilnojamojo turto asmeninės nuosavybės teise ir tame turte kartu gyvena, turtu rūpinasi, prižiūri, tvarko.

Nors, kaip minėta anksčiau, nesusituokusių asmenų turtas laikomas asmenine nuosavybe, tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, ši asmeninė nuosavybė teismo gali būti pripažinta bendrąja daline nuosavybe. Pagrindinė sąlyga dėl asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo bendra daline nuosavybe yra aplinkybė, kad bendro gyvenimo metu vieno sugyventinio asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas buvo iš esmės pagerintas kito sugyventinio lėšomis arba darbu (kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita).

Teismų praktikoje minima, kad pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos, sudarant bendrąją dalinę nuosavybę, gali būti nesusituokusių asmenų bendras gyvenimas, bendras ūkio tvarkymas, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ar kitomis pajamomis, pvz. paskolomis, dovanotomis lėšomis ir pan. bei jų pačių bendru darbu.

Teismų praktikoje teismas kiekvienu konkrečiu atveju individualiai nusprendžia, ar atliktas turto pagerinimas atitinka esminio pagerinimo kriterijus. Taip pat, teismai atsižvelgia į asmeninio turto vertę prieš ir po pagerinimo, įvertindami, kad turto vertei gali turėti įtakos ne tik jo techninė būklė ir parametrai, bet ir paklausa rinkoje bei kitos svarbios aplinkybės.

Tais atvejais, kai vienas sugyventinis savo asmeninėmis lėšomis ar darbu prisideda prie daikto pagerinimo, tačiau toks pagerinimas nėra esminis ir nėra pagrindo pripažinti bendrąja daline nuosavybe, jam gali būti skiriama kompensacija už atliktus pagerinimus.

Taigi, gyvenimas nesusituokus, tačiau vedant bendrą ūkį, gyvenant faktinį šeimos gyvenimą, iširus santykiams, neapsaugos nuo tikimybės, jog turtą pavyks išsaugoti ir su buvusiu sugyventiniu jo nereikės dalintis.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.