fbpx
  Loading posts...
 • Vaiko išlaikymo dydžio pakeitimas

  Jeigu atsiranda esminiai tėvo turtinės padėties ar vaiko poreikių pasikeitimai, nepilnamečio vaiko išlaikymo dydis gali būti padidintas. Bet kokiu atveju, siekiant padidinti vaiko išlaikymo dydį, turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, pagrindžiančios išlaikymo…

 • Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas

  Vienas iš palikimo priėmimo būdų yra palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą. Tai reiškia, kad įpėdiniu, priėmusiu palikimą gali būti laikomas asmuo, kuris valdo palikėjo turtą ir juo rūpinasi kaip savo. Asmuo…

 • Palikimo priėmimo termino atnaujinimas

  Palikimui priimti yra numatytas konkretus – 3 (trijų) mėnesių terminas. Per šį terminą, asmenys norintys priimti palikimą, turi kreiptis į notarą. Praleidus šį terminą, palikimas negali būti priimamas. Tačiau, yra išimtis, kuomet…

 • Privalomoji palikimo dalis

  Kuomet asmuo miršta ir testamentu visą turtą paskiria kitiems įpėdiniams, palikėjo vaikai/sutuoktinis/tėvai, kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo reikalingumo. Tokiu atveju, asmuo, kuriam reikalingas išlaikymas turi…

 • Santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės

  Jeigu sutuoktinis mano, kad kitas sutuoktinis yra neištikimas, smurtauja ar paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, sutuoktinis gali teismui pareikšti ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės. Tačiau…

 • Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

  Pabrėžtina, jog norint nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, nuo santuokos sudarymo turi būti praėjęs vienerių metų terminas. Tam, kad santuoka būtų nutraukta bendru sutarimu, sutuoktiniai turi sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo…

 • Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas, kai skyrium gyvenantis tėvas išsiveža vaiką nuolatos gyventi į užsienį

  Norint išvykti su vaiku gyventi į užsienį, net jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su išvykti ketinančiu tėvu, tėvas turi gauti kito tėvo sutikimą / leidimą. Jei nėra galimybės gauti sutikimo / leidimo, …

 • Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas, kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje

  Santuokos nutraukimo metu, kai šeimoje kartu auga nepilnamečiai vaikai, turi būti numatyta ir bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka, kurią nustato teismas. Kuomet vienas iš vaiko tėvų gyvena užsienyje, bendravimo tvarka nustatoma gana…

 • Asmeninio turto pripažinimas bendrąja daline nuosavybe

  Žinoma, kad sutuoktinių turtas laikomas bendrąja sutuoktinių jungtine nuosavybe. Problema atsiranda, kai nesusituokę asmenys įgyja nekilnojamojo turto asmeninės nuosavybės teise ir tame turte kartu gyvena, turtu rūpinasi, prižiūri, tvarko. Nors, kaip minėta…

 • Tėvystės pripažinimas bendru sutarimu

  Tėvystės pripažinimas šiuolaikinėje visuomenėje yra gana aktualus ir dažnai kylantis klausimas. Ne visuomet dėl vaiko tėvystės tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas.  Kai tarp vaiko mamos, buvusio sutuoktinio ir biologinio vaiko tėvo dėl…