fbpx

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

Pabrėžtina, jog norint nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, nuo santuokos sudarymo turi būti praėjęs vienerių metų terminas. Tam, kad santuoka būtų nutraukta bendru sutarimu, sutuoktiniai turi sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutuoktiniai bendrai susitaria dėl bendrojo sutuoktinių turto padalijimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, nepilnamečių vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo. Surašius sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teismui būtina pateikti bendrą sutuoktinių prašymą dėl santuokos nutraukimo. Prašyme sutuoktiniai nurodo priežastis, dėl kurių, jų manymu, santuoka iširo ir nėra tikimybės, kad santykiai gali būti atnaujinti. Kartu su prašymu, teismui pateikiama sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas savo nuožiūra, įvertinęs pateiktus dokumentus, nusprendžia, ar tenkinti sutuoktinių prašymą ar bandyti sutuoktinius sutaikyti.

Kiekviena situacija yra individuali, todėl siūlome kreiptis į mūsų bendrijos teisės specialistus, kurie įvertins situaciją ir padės rasti tinkamą sprendimo būdą.