fbpx

Bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas, kai skyrium gyvenantis tėvas išsiveža vaiką nuolatos gyventi į užsienį

Norint išvykti su vaiku gyventi į užsienį, net jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su išvykti ketinančiu tėvu, tėvas turi gauti kito tėvo sutikimą / leidimą. Jei nėra galimybės gauti sutikimo / leidimo,  vaiką ketinantis išsivežti tėvas turi kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos su Lietuvoje gyventi liekančiu tėvu nustatymo. Jeigu bendravimo su vaiku tvarka jau buvo nustatyta, tuomet reikia kreiptis dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku pakeitimo. Vaiką ketinantis išsivežti tėvas, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti, kad vaiko išvežimas nuolatiniam gyvenimui į užsienį, geriausiai atitinka vaiko interesus ir nepažeidžia Lietuvoje gyvenančio tėvo teisių. Teismas individualiai kiekvienoje byloje atsižvelgia ar tėvas, keičiantis vaiko gyvenamąją vietą tinkamai įrodo, kad vaiko išvežimas nuolatos gyventi į užsienį nepažeidžia vaiko teisių ir interesų.

Kiekviena situacija yra individuali, todėl siūlome kreiptis į mūsų bendrijos teisės specialistus, kurie įvertins situaciją ir padės rasti tinkamą sprendimo būdą.