fbpx
  Loading posts...
 • Europos Sąjungos teisė ir Jungtinės Karalystės teisė po BREXIT

  2017 m. gruodžio mėnesį Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) derybose dėl JK išstojimo iš ES buvo pasiektas susitarimas, kuriame nustatytas pereinamasis laikotarpis pasibaigė 2020 m. gruodžio 31 d.. Jungtinė Karalystė…

 • Papildoma darbo sutarties sąlyga – susitarimas dėl išbandymo

  Lietuvos Respublikos darbo kodekso atnaujinimu buvo siekiama pakeisti darbo santykių reglamentavimą, juos liberalizuoti bei atsisakyti perteklinių normų, kurios praktikoje arba nenaudojamos iš viso, arba jų naudojimas darbdaviams sukelia papildomas tiek laiko, tiek…

 • Teisė į privatų gyvenimą

  Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas…

 • Įtariamojo (kaltinamojo) teisės baudžiamajame procese

  Kiekvienas asmuo turi tam tikras teises, kurios yra užtikrinamos įstatymo ir saugomos. Visai nesvarbu ar asmuo yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, padaręs nusikalstamą veiką ar ne, visiems turi būti suteikiamos vienodos galimybės…

 • Bendravimas su atskirai gyvenančiu vaiku karantino laikotarpiu

  Kokia bebūtų paskelbta padėtis valstybėje, vaiko teisė bendrauti su abiem tėvais išlieka ir šis vaiko interesas turėtų būtų užtikrinamas. Nors kartu su vaiku gyvenančiam tėvui tenka didesnis rūpestis ir pareiga auklėti ir…

 • Ką turite žinoti sudarydami nuotolinę sutartį?

  Besikeičianti situacija, susijusi su korona viruso (COVID-19) plitimu tiek pasaulyje tiek Lietuvoje, vis daugiau paslaugų teikėjų verčia perkelti savo paslaugas į elektroninę erdvę, o vartotojus rinktis nuotolinį būdą jomis naudotis. Taigi šiandieninėje…

 • SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS IŠ SUTUOKTINIO DARBO UŽMOKESČIO

  Dažna situacija, kai iš asmens darbo užmokesčio yra išieškomos jo sutuoktinės (-io) skolos, nors pats asmuo ir nėra pripažintas bendraskoliu ir jokie vykdomieji raštai dėl išieškojimo iš jo nėra išduoti. Asmens darbovietėje…

 • GINČAI DĖL ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ

  Kilusį žemės sklypų savininkų ginčą paprastai įrodo kreipimosi į teismą faktas. Sklypo ribų neaiškumą gali įrodyti tai, kad apskritai nėra ribas nurodančių dokumentų (sutarčių, matavimo aktų, dokumentų, registro žymų ir kt.); esami dokumentai…

 • ŽALOS PACIENTO SVEIKATAI ATLYGINIMAS

  Sulaukiame vis daugiau klausimų dėl sveikatos apsaugos srityje teikiamų paslaugų kokybės, taip pat dėl sveikatos apsaugos darbuotojų neatidumo, nerūpestingumo, nekvalifikuotumo, asmens patirtos žalos atlyginimo. Todėl pateikiame mūsų komentarą apie žalos paciento sveikatai…

 • TEISMO LEIDIMAS PARDUODANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

  Dažna situacija, kai šeimai parduodant nuosavybės teise priklausantį butą ar namą, kreipiantis į notarą dėl pirkimo – pardavimo sutarties tvirtinimo yra sužinoma, kad visų pirma privaloma gauti ir notarui pateikti teismo leidimą…