fbpx

Sveikatai padarytos žalos atlyginimas

Nepaisant to, kad šiuo metu didžiausias medikų dėmesys yra sutelktas į Covid-19 pacientų gydymą, šios infekcijos suvaldymą, tačiau bendra gydymo įstaigų, medikų pareiga teikti pacientams kokybiškas ir savalaikes gydymo ir diagnozavimo paslaugas išlieka, kaip ir pacientų teisė gauti tinkamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir gydymą.

            Tais atvejais, kai asmuo mano, kad jo, kaip paciento teisės buvo pažeistos, pvz. ne laiku diagnozuota liga, dėl ko buvo padaryta žala žmogaus sveikatai/žmogus mirė,  taikytas netinkamas gydymas, užfiksuota aiškiai netinkama paciento priežiūra, sukėlusi žalą sveikatai ir kt., t.y., kad buvo atlikti veiksmai, sukėlę žalą, pacientas gali kreiptis į atitinkamas institucijas dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo. Tokią teisę turi ne tik pats pacientas, bet ir jo artimieji, kai pats pacientas dėl savo sveikatos būklės (ar mirties) to padaryti negali.

            Procesas, siekiant sveikatai padarytos žalos atlyginimo, pradedamas teikiant skundą sveikatos priežiūros, gydymo įstaigai, dėl kurios veiksmų galimai ir atsirado žala paciento sveikatai. Tokį skundą asmuo gali pateikti per vienerius metus nuo dienos, kai sužinojo, kad jo, kaip paciento, teisės yra pažeistos.

            Jei sveikatos priežiūros ar gydymo įstaiga nenustato pažeidimų, skundas dėl žalos atlyginimo gali būti paduodamas Pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo komisijai, kuri yra privaloma ikiteisminio nagrinėjimo institucija. Jei Komisija netenkina paciento skundo  – rašomas ieškinys teismui reiškiant reikalavimą atlyginti patirtą turtinę-neturtinę žalą dėl paciento sveikatai padarytos žalos. Šios bylos išsiskiria tuo, kad jos reikalauja specialiųjų – medicinos- žinių.  Siekiant nustatyti, ar gydymo įstaiga tinkamai taikė gydymą, tinkamai teikė paslaugas, bylose dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo dažnai skiriama teismo medicininė ekspertizė. Ekspertizės išvada yra vienas pagrindinių dokumentų, patvirtinančių, ar paneigiančių  paciento sveikatai  padarytos žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp nustatytos žalos ir gydymo įstaigos atliktų veiksmų/neveikimo.

            Padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydis išreiškiamas pinigų suma, kuri, asmens nuomone, yra proporcinga padarytos žalos dydžiui. Teismai, spręsdami dėl prašomos priteisti žalos dydžio, vertina tiek atsiradusius padarinius, jų įtaką tolimesniam žmogaus gyvenimui, patirtus išgyvenimus, pasikeitusią žmogaus gyvenimo kokybę, taip pat atsižvelgia į teismų praktiką tokiose bylose.

            Norime atkreipti dėmesį, kad asmuo turi teisę ieškinį teismui pareikšti per tris metus nuo jo teisių pažeidimo dienos. Tačiau, įvertinant tokiose bylose ginamą vertybę – asmens sveikatą, laikomasi praktikos, kad tokiose bylose gali būti teikiamas teismui prašymas atnaujini praleistą senaties terminą. Senaties termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai.

            Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokato padėjėja Aušrinė Onaitienė