fbpx

Kaip gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę?

            Dėl šalyje besitęsiančios pandemijos ir COVID-19 infekcijos, kai yra ribojami asmenų kontaktai, draudžiamas pacientų lankymas, asmenims dažnai suvaržoma teisė žinoti apie gydymo įstaigose gydomus jų artimuosius bei jų sveikatos būklę. Kaip artimiesiems sužinoti apie gydymo įstaigoje gydomo paciento sveikatos būklę ir ar visuomet tokia informacija yra atskleidžiama?

  Nors paciento giminaičiams, artimiesiems gydymo įstaigos personalas dažnai telefonu teikia pagrindinę informaciją apie paciento būklę, tačiau telefonu tokia informacija gali būti ir neteikiama. Pagal bendrąją taisyklę visa informacija apie paciento sveikatos būklę laikoma konfidencialia ir kitiems asmenims gali būti atskleista tik turint rašytinį paciento sutikimą.Rašytiniame paciento sutikime gali būti nurodomi konkretūs asmenys/asmuo, kuriam tokia informacija gali būti atskleista. Pacientas gali nurodyti kokios apimties ir kokie duomenys gali būti atskleisti. Taip pat – nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti atskleista.

Kai artimiesiems kyla sunkumų dėl informacijos apie paciento būklę gavimo, paciento artimieji, gali kreiptis į advokatą su prašymu išreikalauti duomenis iš gydymo įstaigos.

Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.   

            Įstatymai numato išimtis, kai paciento teisė į konfidencialumą gali būti ribojama. Tokie atvejai gali būti, kai pacientas nesuvokia informacijos, informacijos neatskleidimas gali būti pavojingas konkretiems tretiesiems asmenims ir visuomenei,  paciento sužalojimai galimai susiję su nusikalstama veika, pacientas pavojingas dėl savo ketinimų, pacientas serga užkrečiamomis ligomis. Tokiais atvejais informaciją apie paciento būklę atitinkamiems asmenims, institucijoms pranešama neatsižvelgiant į paciento išreikštą valią dėl konfidencialumo. Jokiais kitais atvejais, be paciento sutikimo informacija apie sveikatos būklę negali būti atskleidžiama.

            Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokato padėjėja Aušrinė Onaitienė