fbpx

Gera žinia dėl advokato išlaidų atlyginimo administracinėje ir baudžiamojoje bylose

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui (ANK),  Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) su visais pakeitimais ir papildymais neteko galios. ANK 643 straipsnyje nustatytas bylos nagrinėjimo teisme išlaidų atlyginimas teismui nutraukus administracinio nusižengimo bylą iš esmės nepakito, tačiau ANK 666 straipsnyje nustatyta, kad administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme išlaidos, be kita ko ir išlaidos advokatui teismui nutraukus administracinio nusižengimo bylą nenustačius nusižengimo požymių, atlyginamos taikant atitinkamas Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) nuostatas. BPK 106 straipsnyje nustatytas „Advokato darbo apmokėjimas“ (su 2020 m. birželio 26 d. pakeitimu), tačiau jame nenumatytas asmens turėtų išlaidų advokato paslaugoms atlyginimas tuo atveju, kai teismas priima išteisinamąjį nuosprendį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimų arba baudžiamųjų nusižengimų požymių.

Kolegos advokato dėka  Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT), aiškindamas  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnyje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą, 2020 m. vasario 18 d. sprendime byloje Černius ir Rinkevičius prieš Lietuvą, dėl advokato išlaidų atlyginimo administracinėje byloje nurodė, kad atsisakymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas, pažeidžia teisę kreiptis į teismą ir Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.

Gerbiamas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – KT), atsižvelgdamas į nurodytą EŽTT sprendimą, 2021 m. kovo 19 d. nutarimu, be kita ko, pripažino, kad BPK 106 straipsnis (su 2020 m. birželio 26 d. pakeitimu) prieštaravo Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Šiuo KT nutarimu panaikintos galimybės atsirasti situacijoms, kai asmeniui neatlyginamos būtinos ir pagrįstos išlaidas advokatui, teismui asmenį išteisinus arba administracinio nusižengimo teisena asmens atžvilgiu nutraukta teisme.

Taigi, darytina išvada, kad  teismui nutraukus administracinio nusižengimo bylą arba asmenį teismui išteisinus, toks asmuo gali kreiptis į mūsų advokatus ir realiai bei veiksmingai ginti savo pažeistas teises ir gauti būtinų bei pagrįstų išlaidų advokatui atlyginimą.

Advokatas Algimantas Smolskas