fbpx

Ar verta ginti savo teises jei draudimo bendrovė pasakė – „NE“?

Neretai pasitaiko atvejų, kai advokatų profesinės bendrijos duris atveria klientai, kurie buvo sudarę su draudimo bendrove sutartį ir įvykus įvykiui, tikėjosi gauti draudimo išmoką, tačiau iš draudimo bendrovės gavo atsakymą, jog įvykis – nedraudiminis ir draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį buvo supažindintas su taisyklėmis. Pagrįstai keliame klausimą, ar tikrai toks draudimo bendrovės atsakymas yra teisingas?

Svarbu pažymėti, kad pagrindine besikreipiančių asmenų problema būna tai, kad su draudimo bendrovių sudarytomis sutartimis ir jų taisyklėmis, susipažįsta tik esant ginčo nagrinėjimui teisme metu. Asmenys, sudarydami sutartis su draudimo bendrovėmis nelinkę atidžiai skaityti sutarties sąlygų arba, labai tikėtina, nėra supažindinami su draudimo taisyklėmis ir sudaromomis sutartimis.

Nors civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai ir nurodo draudimo bendrovėms pareigą tinkamai informuoti draudėją apie sąlygas ir taisykles, tačiau realybė, pripažinkim, yra kitokia, o tai, tikėtina yra dėl neapibrėžto šių taisyklių supažindinimo ir įteikimo. Teismų praktikoje, nurodoma, kad draudimo taisyklės gali būti įteiktos tiek fiziškai, tiek ir elektroniniu būdu ir toks įteikimas laikomas tinkamu. Tačiau, kaip tokiu atveju užtikrinama draudiko pareiga tinkamai įvykdyti pareigą supažindinant draudėją su taisyklėmis? Draudikai sutartyje įprastai nurodo sąlygą, jog draudėjas, pasirašydamas draudimo sutartį ar sumokėdamas draudimo įmoką, patvirtina, kad susipažino su draudimo taisyklėmis. Tokiu būdu draudikas save apsaugo ir visą atsakomybę perkelia draudėjui. Tačiau būna atvejų, kai parašo ir įmokos sumokėjimo fakto nepakanka ir draudikas privalo įrodyti, jog jis draudėją tinkamai supažindino su draudimo taisyklėmis, o draudėjas – kad draudikas netinkamai jį supažindino su draudimo sąlygomis.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tokio pobūdžio civilinėse bylose yra pasisakęs, kad tuo atveju, jeigu draudikas netinkamai įvykdo pareigą supažindinti draudėją su draudimo rūšies taisyklėmis, tokios taisyklės netampa draudimo sutarties dalimi ir nėra privalomos draudėjui, todėl nors draudimo sutartyje yra nurodyta, jog draudimo sutarties pasirašymas, draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimas yra laikomas draudėjo patvirtinimu apie draudimo taisyklių įteikimą, toks patvirtinimas nėra pakankamas neginčijamai konstatuoti, kad draudimo taisyklės buvo įteiktos tinkamai.

Taigi draudėjo parašas sutartyje ir sumokėta įmoka ne visais atvejais gali būti pripažinti patvirtinimu apie draudimo taisyklių tinkamą įteikimą, net jeigu draudimo liudijime nurodyta priešingai.

Manydamas, kad draudikas netinkamai jam pranešė draudimo taisykles ir savo atsisakymą išmokėti privalomą draudimo išmoką motyvuoja būtent tuo, asmuo turi teisę kreiptis į teisininkus ir siekti gauti jam priklausančią draudimo išmoką, dėk draudiko netinkamai vykdomos pareigos.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.