fbpx

Santuokos nutraukimo bylos, kai sutuoktiniai yra skirtingų valstybių piliečiai

Per pastaruosius keliolika metų tapo normalu asmenims daug keliauti, migruoti iš vienos vietos į kitą, ieškant naujovių, nuotykių ar kita. Dėl šios priežasties tapo įprastas reiškinys ir tarptautinės santuokos, t. y. santuokos tarp skirtingų valstybių piliečių. Natūralu, jog dėl šios priežasties kilo būtinybė reglamentuoti bylas, turinčias tarptautinį elementą, kadangi ne tik santuokos, bet ir ištuokos tapo gana dažnu reiškiniu.

            Bylos, kurios turi tarptautinių elementų, teismingumo taisyklės nustatomos pagal tarptautinio civilinio proceso teisės normas, reglamentuojamas tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisėje arba nacionaliniuose teisės aktuose, priklausomai nuo to, su kokia užsienio valstybe yra susijęs byloje esantis tarptautinis elementas. Todėl, santuokos nutraukimas, kai vienas iš sutuoktinių gyvena užsienio valstybėje, ar yra kitos valstybės pilietis, yra pakankamai sudėtingas ir teisinių žinių reikalaujantis procesas.

            Santuokos nutraukimo bylose reiškiami reikalavimai, praktiškai visada būna susiję ne tik su santuokos nutraukimu, tačiau apima ir kitus svarbius aspektus, tokius kaip vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ar santuokoje įgyto turto padalinimo. Tokiais atvejais, kai tarptautinį elementą turinčiose skyrybų bylose reiškiami keli skirtingo pobūdžio reikalavimai, kiekvienam iš jų gali būti taikomos skirtingos teismingumo taisyklės. Gali būti, kad ieškinio reikalavimas dėl santuokos nutraukimo gali būti teismingas vienos šalies teismui, o reikalavimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo – kitos šalies teismui. Todėl, norint nutraukti santuoką bei išspręsti su tuo susijusius klausimus, prieš kreipiantis į teismą būtina nustatyti kiekvieno iš reiškiamų reikalavimų teismingumo taisykles, bei pasirinkti tokį teismą, kuris turėtų jurisdikciją nagrinėti skyrybų bylą pilna apimtimi.

            Pagrindiniai aspektai, į kuriuos atsižvelgiama sprendžiant klausimą, kurios šalies teismas turi jurisdikciją nagrinėti santuokos nutraukimo bylą, yra sutuoktinių pilietybė bei jų nuolatinė gyvenamoji vieta.

            Reikalavimams dėl tėvų pareigų jurisdikcijos taisyklės yra suformuluotos atsižvelgiant į vaiko interesus, ypač į artumo kriterijų, vaiko faktinę gyvenamąją vietą. Vaiko interesai tam tikrais išimtiniais atvejais gali turėti viršenybę net pakeičiant bylos jurisdikciją pirmiau iškeltos bylos atžvilgiu. Tokios taisyklės įtvirtintos siekiant užtikrinti geresnę vaiko teisių apsaugą tarptautinėse situacijose ir išvengti skirtingų teisinių sistemų konfliktų, taikant vaiko teisių apsaugos priemones.

            Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokato padėjėja Aušrinė Onaitienė