fbpx

Neteisėtos statybos

Lietuvos Respublikos Konstitucija apibrėžia, kad nuosavybė yra neliečiama ir nuosavybės teises saugo įstatymas. Tačiau nuosavybės santykių subjektai turi ne tik tam tikras teises, bet ir atitinkamas pareigas.

LR Statybos įstatymas nurodo, kad atliekant statybos darbus turi būti pateikti ne tik statybą leidžiantys dokumentai, bet ir žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise. Asmenys, kurie pasistatė, statosi arba rekonstruoja statinį neturėdami nustatyto leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto arba tai daro su esminiais nukrypimais nuo statinio projekto, arba šiurkščiai pažeisdami pagrindinius normatyvinius statybos techninius dokumentus, arba turėdami neteisėtai išduotą leidimą, neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar disponuoti. Tokia statyba gali būti pripažinta savavališka, statytojas įpareigotas pašalinti neteisėtos statybos padarinius nugriaunant savavališką statybą arba per tam tikrą terminą įteisinti statybą. Savavališka statyba fiksuojama surašant savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Savavališkos statybos padariniams pašalinti įstatymas numato šešių mėnesių laikotarpį, tačiau  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija išimtinais atvejais gali nustatyti ir trumpesnį laikotarpį.

Savavališkos statybos įteisinimas galimas tuomet, kai žemės sklype numatytos paskirties naujo statinio statyba, atlikti statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus, taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Jei nėra sąlygų įteisinti savavališką statybą, toks statinys turi būti nugriautas, o statybos vieta sutvarkyta.

Bet kuriuo atveju, kai asmuo dėl objektyvių aplinkybių nespėja per nustatytą terminą įvykdyti privalomojo nurodymo, šis terminas gali būti pratęstas. Prašymus dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo  ilgesniam laikotarpiui nagrinėja teismai.

Statytojai, manantys, kad savavališkos statybos aktas surašytas neteisėtai, šį aktą gali skųsti įstatymų nustatyta tvarka.

Į teismą dėl savavališkai pastatyto ar statomo statinio nugriovimo, jo dalių išardymo, savavališkai nugriauto statinio ar savavališkai išardytų jo dalių atstatymo ir statybvietės sutvarkymo taip pat gali kreiptis ne tik viešojo administravimo subjektas ar prokuratūra, bet ir asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai dėl savavališkos statybos yra pažeidžiami. Teismas, atsižvelgęs į visas aplinkybes, priima sprendimą, kuriuo gali: įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu; įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokato padėjėja Aušrinė Onaitienė