fbpx

Darbo sąlygų keitimas

Kiekvienas darbuotojas, pasirašęs darbo sutartį ir pradėjęs dirbti pagrįstai tikisi, kad darbo sąlygos, jei keisis, tai  keisis darbuotojo naudai. Visiškai natūralu ir suprantama, kad verslas nėra statiškas, jis visuomet keičiasi ir darbdavys tai pat turi keistis, kad galėtų išlikti. Šie pokyčiai dažnai yra susiję su darbuotojų darbo sąlygų keitimu. Yra darbo sąlygos, kurias galima keisti be darbuotojo sutikimo ir sąlygos, kurias galima keisti, tik gavus darbuotojo sutikimą.  Keičiant darbo sąlygas, kurioms nereikia darbuotojo sutikimo, darbdavys šiuos pakeitimus turi pagrįsti, kad toks keitimas yra būtinas ekonominiu, gamybiniu, organizaciniu požiūriu, keitimo priežastys yra realios, o ne tik teorinės. Keičiant darbo sąlygas, kurioms yra būtinas darbuotojo sutikimas, darbdavys turi ne tik pagrįsti keitimo priežastis, bet ir pagrįsti šio keitimo reikšmingumą, t.y. kad, pvz. keitimo sąlygos būtinos norint patenkinti darbdavio poreikius ir siekti tikslų.

 Neužtenka darbdaviui nurodyti darbuotojui, pvz. vykti dirbti į kitą darbo vietovę, ar pereiti dirbti į kitą skyrių, ar nustatyti kitą darbo laiko režimo rūšį ir panašiai. Jei darbuotojas sutiks – viskas gerai, tačiau, jei darbuotojas nesutiktų ir ginčas būtų sprendžiamas teisme, darbdaviui kiltų pareiga įrodyti, kad šios darbo sąlygos buvo pakeistos ne šiaip sau, bet dėl tikrai reikšmingų priežasčių. Šios priežastys turi būti ne deklaratyvios, bet realios ir tikrai būtinos. Būtent apie darbo sąlygų pakeitimo būtinumą ir reikšmingumą Lietuvos Aukščiausiasis teismas pasisakė 2021 m. birželio 16 d. nutartyje: „siekiant pakeisti darbo sąlygas dėl ekonominių, organizacinių ar gamybinių priežasčių turi egzistuoti šių sąlygų visuma: 1) priežastys yra realios, t. y. pagrįstos darbdavio poreikiais ir (ar) jo užsibrėžtais veiklos tikslais, ir pertvarkymai turi būti realiai vykdomi; 2) priežastys yra konkrečios, t. y. nepakanka deklaratyviai įvardyti priežasties pobūdį (ekonominė ar kt.), o turi būti atskleistas priežasties turinys kiekvienu konkrečiu atveju; 3) yra būtinybė keisti darbo sąlygas, t. y. nepakeitus darbo sąlygų nėra įmanoma tenkinti darbdavio poreikių ir (ar) įgyvendinti jo tikslų; 4) priežasčių buvimą turi įrodyti darbdavys. Papildoma sąlyga siekiant pakeisti DK 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas darbo sąlygas yra tai, kad priežastys turi būti reikšmingos.“

Taigi, darbdavys turi pareigą ne tik nurodyti darbo sąlygų keitimo priežastis, bet šias priežastis pagrįsti, motyvuoti jų reikšmingumą ir būtinumą, o darbuotojas turi teisę reikalauti darbdavio paaiškinti kodėl yra keičiamos darbo sąlygos ir ar tikrai toks pakeitimas yra būtinas.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.