fbpx

Baudžiamoji atsakomybė už šmeižiančius komentarus viešojoje erdvėje

Asmeninio gyvenimo viešinimo rezultatu neišvengiamai tampa kitų asmenų pastebėjimai, reakcijos į viešinamą gyvenimą socialinėje erdvėje. Esant laisvei reikšti savo nuomonę, natūralu, jog kyla ne tik pozityvių liaupsių, replikų, tačiau komentarų, kuriuos sudaro melaginga, šmeižianti ar žeminanti informacija, kuri  asmenį gali įžeisti ar pakenkti reputacijai.

Komentarai, pažeidžiantys žmogaus garbę ir orumą, yra pažeidimai, už kuriuos gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė.

Baudžiamoji atsakomybė gali būti taikomą už šmeižimą, t.y. tokią viešai apie asmenį paskleistą informaciją, kuri neatitinka tikrovės, yra paniekinanti ar žeminanti tą asmenį arba galinti pakirsti pasitikėjimą juo.

Norint nustatyti ar komentaras atitinka šmeižimo požymius svarbu nustatyti ar paskleista informacija neatitinka tikrovės t.y. yra melaginga. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti kaip pateikta informacija komentare apie asmenį yra suprantama. Tiriant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas svarbu atskirti  tiesiog informaciją nuo nuomonės. Šmeižimo požymiu laikoma toks komentaras, kuriuo skleidžiama informacija pateikiama kaip faktas, bet jokiu būdu ne kaip asmens nuomonė, prielaida ar samprotavimas. Tokia informacija turi būti konstatuojama ir pateikiama nesukeliant abejonių jos tikrumu.

Nustačius, kad asmuo nurodo melagingus faktus ir mano, kad jie yra teisingi (sąžiningai klysta), šmeižimo fakto nebus galima konstatuoti.

Svarbu pažymėti ir civilinės atsakomybės taikymą sprendžiant garbės ir orumo pažeidimus. Pagrindinis skirtumas tarp civilinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo, tai – veikos pavojingumas. Jei asmuo savo teise gina civilinės atsakomybės priemonėmis, garbės ir orumo pažeidimo klausimas bus sprendžiamas per neturtinės žalos atlyginimo institutą. Tuo tarpu baudžiamoji atsakomybė, be abejonės, sietina su kriminaline bausme, t.y. kalto asmens teistumu.

Bet kuriuo atveju, viešojoje erdvėje pastebėjus apie save melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją, asmuo turi kreiptis dėl savo asmens ginti savo pažeistas teises keipdamasis su ieškiniu ar pareiškimu.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokato padėjeja Aušrinė Onaitienė