fbpx

DARBUOTOJŲ GARANTIJOS DARBDAVIO BANKROTO ATVEJU

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją šalyje bei uždraudus vykdyti daugelį veiklų, nemažai  įmonių vadovų pradėjo galvoti apie bankroto bylos kėlimą, kadangi negali vykdyti įsipareigojimų savo darbuotojams, tiekėjams, mokesčių administratoriui ir pan. Todėl pastarosiomis dienomis sulaukėme klausimų dėl darbuotojų garantijų darbdavio bankroto atveju – ar paskelbus įmonės bankrotą, darbuotojams bus išmokėti atlyginimai, kur kreiptis dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo, ar šiuo atveju darbuotojui mokama išeitinė kompensacija ir pan. Taigi, pateikiame trumpą komentarą, ką reikia žinoti kiekvienam darbuotojui darbdavio bankroto atveju.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62 str. 2 d. nurodyta, kad per tris darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo arba nuo kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos darbuotojai raštu įspėjami apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos su jais nutraukiamos darbo sutartys. Todėl kyla klausimas, kokių socialinių garantijų gali tikėtis darbuotojai, atleisti iš darbo dėl įmonės bankroto. 

Viena iš garantijų yra numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62 str. 4 d., kurioje nurodyta, kad atleidžiamiems darbuotojams išmokama dviejų jų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu jų darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus, – pusės jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. 

Kita įstatyme numatyta garantija – galimybė su dalimi bankrutuojančios įmonės darbuotojų sudaryti terminuotas darbo sutartis. Tokios terminuotos darbo sutartys negali trukti ilgiau kaip iki įmonės bankroto proceso pabaigos, o darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti darbovietėje bankroto proceso metu, sąrašą sudaro paskirtas bankroto administratorius.

Dar viena bankrutuojančios įmonės darbuotojams numatyta garantija – atsiskaitymas su darbuotojais iš Garantinio fondo lėšų, kai darbdavys neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, kurių reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu. Garantijos darbuotojams užtikrinamos, jei darbuotojai įmonėje pradėjo dirbti iki tos dienos, kuomet teismas nutarė iškelti bankroto bylą ar kreditoriai nutarė vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar jų darbo santykiai tęsiasi toliau ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi, taip pat neatsižvelgiant į darbo sutarties rūšį. Jei darbuotojai buvo įdarbinti po bankroto bylos iškėlimo, išmokos iš Garantinio fondo jiems neskiriamos. Svarbu paminėti tai, kad iš Garantinio fondo darbuotojams mokamos šios iki kreipimosi į garantinį fondą dienos neišmokėtos išmokos: darbo užmokestis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka, žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, apmokėjimas už prastovą. Pačiam darbuotojui paraiškos Garantinio fondo lėšoms gauti teikti nereikia – paraišką Sodrai teikia paskirtas bankroto administratorius paraiškoje pagal įmonės personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentus nurodydamas sumas, kurias bankrutuojantis (bankrutavęs) darbdavys yra skolingas savo darbuotojams ir prašydamas šių įsiskolinimų kompensavimui skirti lėšų iš Garantinio fondo. Tuo atveju, jeigu darbuotojo reikalavimo suma neviršija šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, tai darbuotojui išmokama patvirtinto kreditorinio reikalavimo suma. Tuo atveju, jeigu reikalavimo suma viršija šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydį, tai darbuotojui išmokama šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio išmoka.

Taip pat pažymėtina tai, kad pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas, su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai yra tenkinami pirmąja eile.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt

Teisininkė Rūta Malevskytė