fbpx

Bendravimas su atskirai gyvenančiu vaiku karantino laikotarpiu

Kokia bebūtų paskelbta padėtis valstybėje, vaiko teisė bendrauti su abiem tėvais išlieka ir šis vaiko interesas turėtų būtų užtikrinamas. Nors kartu su vaiku gyvenančiam tėvui tenka didesnis rūpestis ir pareiga auklėti ir auginti vaiką, tačiau atskirai gyvenantis tėvas ar motina turi vienodas teises ir pareigas dalyvauti vaiko gyvenime.

Kaip ir visus kitus klausimus, susijusius su vaiko auginimu bei auklėjimu, taip ir klausimą dėl bendravimo su vaiku, bei dalyvavimo jį auklėjant tėvai turėtų išspręsti bendru sutarimu. Su vaiku gyvenantis tėvas ar motina turėtų maksimaliai užtikrinti bendravimo su negyvenančiu tėvu ar motina galimybes. Nepavykus susitarti, ginčą dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo sprendžia teismas, teikiant prašymą vienam iš tėvų. Teismas nustatydamas bendravimo su vaiku tvarką atsižvelgia į vaiko interesus.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismai ginčus dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo skiria tik  bendravimo tvarką, tačiau nenustato būdo, kaip toks bendravimas turėtų vykti, ši pareiga užtikrinti sklandų bendravimą atitenka tėvams. Taip pat, tam kad būtų maksimaliai užtikrinamos bendravimo galimybės bei kokybiškas laikas su negyvenančiu tėvu ar motina, negali būti nustatyta susitikimuose dalyvauti kitam tėvui ar motinai. Privalomas tėvo ar motinos dalyvavimas skiriamas tik tuo atveju, kai yra nustatyta, kad bendravimas gali kenkti vaiko interesams.

Atsižvelgiant į šiandieninę epidemiologinę šalies situaciją dėl COVID-19, karantino laikotarpiu, nepaisant to, kad asmuo ir jo vaikai gyvena skyrium, jie yra laikomi šeima, o vaikai, net ir išsituokus tėvams – laikomi kiekvieno iš išsituokusių tėvų šeimos nariais. Todėl jiems nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų ir vaikas gali susitikti su skyrium gyvenančiu tėvu ar motina. Jei santuoką nutraukęs tėvas ar motina vyktų į kitą savivaldybę pas savo vaiką – tai būtų laikoma objektyvia pagrįsta neatidėliotina priežastimi, kadangi atskirai gyvenančių tėvų bendravimas su vaiku yra jų teisė ir pareiga. Kartu su vaiku gyvenantis vienas iš tėvų negali uždrausti bendrauti su vaiku prisidengdamas šalyje šiuo metu taikomais judėjimo ir bendravimo apribojimais, išskyrus atvejus, kai yra žinoma apie COVID-19 infekciją ar buvusį artimą kontaktą su viruso nešiotoju ir yra paskirtas saviizoliacijos terminas. Jei vaikas su atskirai gyvenančiu tėvu susitikti negali, susitikimui skirtas laikas gali būti perkeliamas vėlesnei datai, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir abiejų tėvų bendrą sutarimą.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.