fbpx

Ką turite žinoti sudarydami nuotolinę sutartį?

Besikeičianti situacija, susijusi su korona viruso (COVID-19) plitimu tiek pasaulyje tiek Lietuvoje, vis daugiau paslaugų teikėjų verčia perkelti savo paslaugas į elektroninę erdvę, o vartotojus rinktis nuotolinį būdą jomis naudotis.

Taigi šiandieninėje visuomenėje, kone didžiausią dėmesį teikiame naujoms technologijoms, tačiau nepaisant to, elektroninių ryšių naudotojai vis dar nepasitiki jomis, kaip priemone sudaryti elektronines – nuotolines sutartis. Tokia, pagrindinė nepasitikėjimo priežastis yra tai, jog vartotojai nėra tinkamai informuojami  apie tokios sutarties ekonomiškumą, saugumą bei sudarymo galimybes.

Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (CK 6. 2288 str. 1 d.).

Prieš sudarant sutartį elektroninėmis ryšių priemonėmis vartotojui turi būti pateikiama informacija apie pagrindinės prekės ar paslaugos savybes, duomenys apie verslininką, verslininko buveinės adresas ir, jei turi, telefono ryšio, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas, kuriais vartotojas gali susisiekti su verslininku, bendra prekių ar paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba kai dėl prekių arba paslaugų pobūdžio kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota, metodas, pagal kurį ši kaina apskaičiuojama, ir, jeigu reikalinga, visos papildomos vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, arba informacija apie tai, kad gali tekti jas apmokėti. Siekiant sudaryti nuotolinę sutartį skambinant vartotojui telefonu, verslininkui privaloma atskleisti savo tapatybę (vardą ir pavardę ar pavadinimą), nurodyti komercinį šio pokalbio tikslą. Jeigu vartotojas sutinka sudaryti nuotolinę sutartį, verslininkas privalo patvirtinti pasiūlymą vartotojui patvariojoje laikmenoje.

Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta, kai vartotojas pasirašo pasiūlymą arba išsiunčia verslininkui savo rašytinį sutikimą.

Teismai ginčuose dėl nuotolinių sutarčių vykdymo didelį dėmesį skiria verslininko profesiniam atidumui. Profesinio atidumo standartas – tai specialiųjų įgūdžių ir rūpestingumo standartas, kurio pagrįstai galima tikėtis iš komercinės veiklos subjekto vartotojų atžvilgiu ir kuris atitinka sąžiningą praktiką rinkoje ir (arba) bendrą sąžiningumo principą šio subjekto veiklos srityje. Verslininkui tenka pareiga pateikti vartotojui visą būtiną informaciją apie siūlomą produktą, ar paslaugą, jo kainą, atsiskaitymo būdus, taip pat apie tinkamą pasiūlymo įteikimą vartotojui. Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties, apie kurią nebuvo tinkamai informuotas, tuo pačiu verslininkui už šios pareigos nevykdymą atsiranda ekonominės sankcijos. Sudarytos nuotolinės sutarties, kaip ir kiekvieno sandorio, galima atsisakyti. Tokiu atveju, vartotojas verslininkui turi pateikti aiškų pareiškimą, kurį verslininkas privalo nedelsiant patvirtinti. Kilus ginčui, faktą, kad sutarties buvo atsisakyta, privalėtų įrodinėti vartotojas.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.