fbpx

SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS IŠ SUTUOKTINIO DARBO UŽMOKESČIO

Dažna situacija, kai iš asmens darbo užmokesčio yra išieškomos jo sutuoktinės (-io) skolos, nors pats asmuo ir nėra pripažintas bendraskoliu ir jokie vykdomieji raštai dėl išieškojimo iš jo nėra išduoti. Asmens darbovietėje gaunamas antstolio patvarkymas, kuriuo darbdavys įpareigojamas atlikti išskaitymus iš skolininkės (-o) sutuoktinio (-ės) darbo užmokesčio bei išieškotas sumas pervesti į antstolio banko sąskaitą. Tokiais atvejais nuolat sulaukiame klausimo – ar galima išieškoti skolą iš sutuoktinio darbo užmokesčio?

Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas (įskaitant ir iš darbo teisinių santykių gaunamas pajamas), sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (pavyzdžiui, nėra sudaryta vedybų sutartis, kurioje būtų nustatyta, kad sutuoktinių santuokos metu įgytas turtas yra kiekvieno iš jų asmeninė nuosavybė). 

Antstolis dėl nemokaus sutuoktinio (-ės) skolų gali nukreipti išieškojimą į bet kokį šeimos turtą, kuris laikomas bendrąja jungtine abiejų sutuoktinių nuosavybe. Tais atvejais, kai skolininkas (-ė) nedirba ir neturi išieškoti tinkamo turto, skola gali būti išieškoma iš jo sutuoktinio  (-ės) pajamų ar banko sąskaitoje laikomų piniginių lėšų. Taigi, skolos išieškojimas gali būti vykdomas iš skolininko (-ės) sutuoktinės (-io) darbo užmokesčio (ar kito bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto), jeigu šios piniginės lėšos nėra jos (-o) asmeninė nuosavybė. Nors prievolės dėl santuokos ir netampa bendros. Tačiau išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje gali būti nukreiptas tik tada, kai tiksliai nustatoma jam priklausanti turto dalis arba padalijamas santuokoje įgytas turtas.

Pažymėtina tai, kad turtas yra bendras tol, kol nepadalijamas įstatymo nustatyta tvarka. Sutuoktiniai gali pasirinkti alternatyvų viso savo turto ar tam tikros jo dalies teisinį režimą (asmeninės ar bendrosios dalinės nuosavybės) sudarydami vedybų sutartį. Tad jeigu sutuoktiniai vis dėlto nelinkę dalytis tokių prievolių (vieno iš sutuoktinių skolų padengimo) našta, jie gali nusistatyti teisinį savo turto režimą vedybų sutartimi. Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium. Vedybų sutartis gali būti sudaryta tiek iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis), tiek bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybinė sutartis, sudaryta iki santuokos įregistravimo, įsigalioja nuo santuokos įregistravimo dienos, o povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Taigi, siekiant išvengti tokių situacijų, kai vieno iš sutuoktinių asmeninės skolos yra išieškomos iš kito sutuoktinio darbo užmokesčio, sutuoktiniams vertėtų sudaryti vedybų sutartį, į ją įtraukiant sąlygą, kad kiekvieno sutuoktinio gaunamas darbo užmokestis bei pajamos, gautos iš kitokios sutuoktinių veiklos, yra laikomas jų asmenine nuosavybe. Taip pat vedybų sutartyje galima susitarti ir dėl kito šeimos turto teisinio režimo. Sudarius ir įregistravus vedybų sutartį, galima kreiptis į antstolį su prašymu nutraukti skolos išieškojimą iš skolininkės (-o) sutuoktinio (ės) darbo užmokesčio.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt