fbpx

Įtariamojo (kaltinamojo) teisės baudžiamajame procese

Kiekvienas asmuo turi tam tikras teises, kurios yra užtikrinamos įstatymo ir saugomos. Visai nesvarbu ar asmuo yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, padaręs nusikalstamą veiką ar ne, visiems turi būti suteikiamos vienodos galimybės naudotis ir ginti savo turimas teises.

LR Baudžiamojo proceso kodeksas numato kaltinamojo teises: gauti informaciją apie su juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, žinoti, kuo jis kaltinamas; susipažinti teisme su byla; turėti gynėją; gauti vertimą žodžiu ir raštu; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; teikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant; nagrinėjimo teisme metu duoti parodymus ir užduoti klausimus; duoti paaiškinimus apie teismo tiriamas bylos aplinkybes ir pareikšti savo nuomonę dėl kitų nagrinėjimo ikiteisminio tyrimo metu ir teisme dalyvių pareikštų prašymų ir kita. Šią teisę garantuoja tiek nacionaliniai tiek tarptautiniai teisės aktai.

Europos Žmogaus teisių teismas, tais atvejais, kai asmens pripažinimas kaltu lemiamai grindžiamas liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymais, kuriems kaltinamasis negali užduoti klausimų, nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio proceso metu, paprastai konstatuoja teisės į teisingą teismą pažeidimą. Neįgyvendinant įtariamojo (kaltinamojo) teisių pažeidžiama teisė į gynybą, rungimosi principas bei teisė į teisingą teismą.

 Įtariamasis (kaltinamasis) manantis, kad jo teisės į teisingą ikiteisminį tyrimą, teisingą teismą buvo pažeistos, turi kreiptis į advokatą, kad būtų tinkamai ginamos pažeistos asmens teisės. Advokato misija – padėti teisiems žmonėms netapti neteisiems.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokatas Algimantas Smolskas