fbpx

JURIDINIO ASMENS NEMOKUMAS (BANKROTAS). NUO KO PRADĖTI

Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantis laikinas karantinas dėl korona viruso (COVID-19) pandemijos ir dėl šios priežasties Vyriausybės pritaikyti draudimai kai kurioms verslo sritims neabejotinai sukels sudėtingas finansines būkles, kurių nesuvaldžius anksčiau ar vėliau gali tekti spręsti klausimą dėl įmonės nemokumo proceso pradėjimo.  

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis įmonės bankroto procesą, be abejonės, yra 2020-01-01 įsigaliojęs LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kurio 2 str. 7 d. juridinio asmens nemokumą apibrėžia kaip juridinio asmens būseną, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Juridinis asmuo gali patekti į tokią padėtį, kai taps nemokiu arba bus reali tikimybė, kad taps nemokiu per artimiausius tris mėnesius. Taigi, valstybė, įstatymu apibrėždama juridinio asmens nemokumą, įpareigojo juridinius asmenis būti atidiems ir apie realius finansinius pajėgumus spręsti artimiausiems trims mėnesiams. Sąvoka „reali tikimybė“ įpareigoja šiuos klausimus spręsti ne teoriškai, optimistiškai – „o gal pavyks“, bet realiai, t. y. privaloma įvertinti, ar iš tiesų įmonė sugebės rasti išeitį iš susidariusios nepalankios finansinės padėties, nesukeldama nepagrįstai didelės žalos kreditoriams.

Juridinio asmens nemokumas nustatomas įvertinant, kokius turtinius įsipareigojimus (įmokos kredito įstaigoms bei valstybės biudžetui, skolos tiekėjams bei darbuotojams, už sandorius mokėtinos sumos, kt.) turi juridinis asmuo ir koks yra juridinio asmens turtas (trumpalaikis, ilgalaikis). Įstatymas nenumato minimalaus įmonės turto ir turtinių įsipareigojimų santykio. Kiekvienu atveju juridinis asmuo privalo pats įvertinti savo veiklos efektyvumą ir realią galimybę įvykdyti  turimus turtinius įsipareigojimus kreditoriams.

Pareiga ir atsakomybė už savailaikį nemokumo proceso inicijavimą tenka juridinio asmens vadovui. Vadovui, nepagrįstai uždelsusiam kreiptis dėl įmonės nemokumo proceso, gali būti taikoma atsakomybė dėl nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, reiškiami reikalavimai atlyginti padarytą žalą. Taigi, juridinio asmens bankroto procedūra yra pati griežčiausia priemonė užkirsti kelią nepagrįstai žalai kreditoriams atsirasti ir taikoma tuomet, kai nėra realių galimybių kitais būdais įmonei išspręsti finansinius sunkumus.

Kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs, taip pat turi teisę inicijuoti skolininko nemokumo procesą. Šiuo atveju, jei juridinio asmens vadovas įmonės finansinę būklę gali vertinti pagal įmonės turtą ir visus turtinius įsipareigojimus, tai kreditoriui nėra nustatyta jokia privaloma minimali suma, kuriai esant kreditorius gali inicijuoti įmonės nemokumo procesą. Kreditorius gali kelti klausimą dėl įmonės nemokumo esant vienintelei sąlygai – prievolės įvykdymo terminas turi būti suėjęs.

Kadangi pareigos ir atsakomybė už juridinio asmens finansinės būklės, ekonominio pajėgumo stebėjimą tenka juridinio asmens vadovui, tai būtent nuo vadovo atidumo, realių galimybių vertinimo ir operatyvumo priklauso, ar juridinis asmuo sugebės suvaldyti situaciją ir laiku priimti tam tikrus sprendimus ar inicijuoti juridinio asmens nemokumo procesą, išvengiant administracinės atsakomybės bei civilinių ieškinių.

Juridinio asmens vadovas, išanalizavęs įmonės finansinius duomenis ir matydamas, kad įmonė jau yra nemoki (t. y. kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę), negali iškart kreiptis į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą. Visų pirma, juridinio asmens vadovas privalo kreiptis į kreditorius siūlydamas sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Susitarimui dėl pagalbos sudaryti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Tik nepavykus su kreditoriais sudaryti susitarimo dėl pagalbos, juridinio asmens vadovas gali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Advokato padėjėja Aušrinė Onaitienė