fbpx

MINIMALŪS ALIMENTAI

Nepilnamečių vaikų tėvams dažnai kyla klausimas – kokie yra minimalūs alimentai, mokami nepilnamečių vaikų išlaikymui? Tačiau į šį klausimą, deja, vienareikšmiškai atsakyti negalime, kadangi įstatymas nenustato, kokią gaunamų pajamų dalį skyrium gyvenantis tėvas ar motina privalo mokėti kaip išlaikymą savo nepilnamečiui vaikui. Civiliniame kodekse tik yra įtvirtintas principas „pagal vaikų poreikius bei tėvų finansines galimybes“, tai reiškia, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Be to, civiliniame kodekse nurodyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

Teismai, spręsdami klausimus dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ar išlaikymo dydžio pakeitimo, paprastai vadovaujasi susiklosčiusia teismų praktika, kad sprendžiant dėl išlaikymo dydžio turi būti orientuojamasi į LR Vyriausybės patvirtintą minimalios mėnesinės algos dydį, t. y. laikoma, kad kiekvienas iš tėvų vieno vaiko išlaikymui turėtų skirti ne mažiau pusę minimalios mėnesinės algos. 

Tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir kiekvienu atveju nepilnamečio vaiko išlaikymo dydis turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Todėl konkrečiu atveju alimentai nepilnamečiui vaikui gali būti tiek gerokai didesni, tiek mažesni nei pusė minimalios mėnesinės algos (pavyzdžiui, tuo atveju, kai tėvų pajamos nėra didelės, šeimoje auga keli vaikai ir pan., tai ir gerokai mažesnė suma vienam vaikui galėtų būti laikoma pakankama būtiniausių vaiko poreikių tenkinimui).

Jeigu iki tėvų gyvenimo skyrium vaiko ugdymui, lavinimui, būreliams ir kitiems vaiko poreikiams tenkinti būdavo išleidžiamos didelės sumos, tai ir tėvams pradėjus gyventi skyrium, vaiko poreikiai negali būti iš esmės apriboti, todėl alimentų dydis gali būti gana didelis. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į tai, dėl kokių aplinkybių vaiko poreikių tenkinimui yra išleidžiama didesnė suma. Pavyzdžiui, jei vaiko mama, su kuria nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, priima vienasmenį sprendimą išvykti gyventi į užsienį ir dėl to vaiko išlaikymui yra patiriamos didesnės išlaidos, tai vien ta aplinkybė, kad nepilnamečio vaiko poreikių tenkinimui išleidžiama didesnė pinigų suma, dar nereiškia, kad vaiko tėvas turėtų tuos poreikius tenkinti lygia dalimi.   

Svarbu paminėti ir tai, kad negalima priteisti nepilnamečio vaiko išlaikymui daugiau, nei objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ar išlaikymo dydžio pakeitimo teismas turi nustatyti abiejų vaiko tėvų turtinę padėtį bei įvertinti jų finansines galimybes, t. y. teismas turi įvertinti visas jų gaunamas pajamas, turimą turtą, būtinas išlaidas, kitų išlaikytinių skaičių ir pan., taip pat vaiko poreikius. 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt

Teisininkė Rūta Malevskytė