fbpx

PAVELDĖJIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldima yra pagal įstatymą ir pagal testamentą. Pagal įstatymą paveldima tuomet, kai tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu.

Įstatymas nustato tam tikrą tvarką, pagal kurią įpėdiniai paveldi palikėjo turtą. Pirma eile paveldi palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties. Jei pirmos eilės įpėdinių nėra, paveldi antros eilės įpėdiniai – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai. Trečios, ketvirtos, penktos, šeštos eilės įpėdiniai paveldi, jei nėra pirmos ir antros eilės įpėdinių arba iš jų atima paveldėjimo teisė, arba jie atsisako nuo palikimo. 

Pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos, arba su antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Pergyvenusio sutuoktinio paveldimo turto dalis priklauso nuo kitų įpėdinių skaičiaus, o jei kitų pirmos ir antros eilės įpėdinių nėra, pergyvenęs sutuoktinis paveldi visą palikimą. 

Tinkamai priimti palikimą yra svarbus palikimo atsiradimo laikas – palikėjo mirties momentas. Per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo įpėdiniai turi kreiptis į paskutinės palikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos notarą dėl palikimo priėmimo. Jei tokios vietos yra kelios, palikimo atsiradimo vieta laikoma, kur palikėjas paskutinius šešis mėnesius prieš mirtį daugiausiai gyveno. Jei šios aplinkybės negalima nustatyti, tuomet palikimo atsiradimo vieta laikoma palikėjo ekonominių ar asmeninių interesų vyraujanti vieta. 

Jei atsitiko taip, kad įpėdinis per tris mėnesius nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, termino palikimui priimti pratęsimo klausimas sprendžiamas teismo keliu. Teismas gali terminą pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Svarbiomis priežastimis gali būti pripažįstamos tokios aplinkybės, kurios objektyviai patvirtina, jog įpėdinis iš tiesų neturėjo galimybių per nustatytą terminą kreiptis į notarą.             Palikimas gali būti priimtas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą. Tokiu atveju būtina gauti kitų įpėdinių (jei tokių yra) sutikimą, kad pavėlavęs įpėdinis priimtų palikimą. Jei sutikimas gaunamas, įpėdinis gali paveldėti tik tai, kas išliko natūra, taip pat lėšas, gautas realizavus kitą jam priklausančią turto dalį. 

Jei įpėdinis palikimą priėmė faktiškai pradėjęs turtą valdyti (pvz. gyvena paliktame name, naudojasi automobiliu ir pan.), tokį juridinę reikšmę turintį faktą būtina nustatyti teismo keliu. Asmuo pareiškimu turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir, teismui priėmus sprendimą, turi kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

Būtina pabrėžti, kad įstatymas neleidžia palikimą priimti su sąlygomis arba išimtimis, t. y. įpėdinis negali pasirinkti kokį turtą ir kiek sutinka paveldėti, ir už kokias palikėjo prievoles sutinka atsakyti. Todėl, prieš priimant palikimą, kai kuriais atvejais įpėdiniams patartina pasidomėti kokį turtą ir kokias prievoles (skolas, kitus sutartinius įsipareigojimus) palikėjas turėjo. Jei yra manoma, jog palikėjas  turėjo prievolių, kurioms įvykdyti gali neužtekti paveldimo turto, palikimą reikėtų priimti pagal turto apyrašą. Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą apsaugo paveldėtojus nuo palikėjo prievolių įvykdymo savo turtu. Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.

Šiame straipsnyje pateikta bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą) informacija apie turto paveldėjimą pagal įstatymą, todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Visos situacijos yra individualios, reikalaujančios atskiro teisinio vertinimo ir individualaus sprendimo būdo. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis el. paštu: info@smolex.lt.