fbpx

Pacientų sveikatai padaryta žala turi būti atlyginama!

APB „Smolex“ Klientė kreipėsi dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl artimojo giminaičio sveikatai padarytos žalos, atlyginimo.

APB „Smolex“ klientės artimajam giminaičiui atsirado simptomai, būdingi COVID-19 ligai, sveikatai blogėjant jis buvo paguldytas į gydymo įstaigą. Paciento sveikatai blogėjant, perkeltas į reanimacijos skyrių, kuriame gydytas 20 dienų. Paciento sveikatai po truputį gerėjant, gydytojų konsiliumu nutarta jį perkelti tolimesniam gydymui į skyrių, kadangi skyriuje galėjo būti suteiktas tinkamas gydymas ir priežiūra. Praėjus parai po paciento perkėlimo į skyrių, pacientą ištiko klinikinė mirtis. Kadangi pacientas nebuvo monitoruojamas, paciento kritinę būklę pastebėjo tik slaugytoja, užsukusi į palatą. Pacientą reanimacijos skyriaus gydytojų pastangomis pavyko atgaivinti, tačiau dėl ilgai trukusio deguonies bado pacientui nustatytas anoksinis smegenų pažeidimas. Asmuo tapo vegetacinės būklės, jam buvo reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra. Dėl itin sunkių klinikinės mirties pasekmių,  pacientas neatgavo sąmonės ir po kurio laiko mirė.

Klientė gydymo įstaigai pateikė skundą dėl žalos atlyginimo už netinkamai suteiktas gydymo paslaugas, nurodydama, jog jos artimajam giminaičiui nebuvo suteiktos būtinos paslaugos, taikytas nepakankamas ir netinkamas paciento būklės stebėjimas, dėl tokio neveikimo pacientą ištiko klinikinė mirtis, o vėliau pacientas mirė. Gydymo įstaiga nepripažino atlikusi neteisėtus veiksmus ir teigė, kad paciento būklė buvo tinkamai įvertinta, paslaugos suteiktos ir gydymas skirtas atsižvelgiant į paciento būklę.

Nesutikdama su šiuo atsakymu klientė, padedama profesionalių teisininkų, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai pateikė pareiškimą, kuriuo reikalavo atlyginti neturtinę žalą dėl jos artimojo sveikatai padarytos žalos. Įvertinę paciento medicininius dokumentus, specialistai padarė išvadą, jog gydymo įstaiga, pastebėjusi blogėjančią paciento būklę, neatliko visų būtinų veiksmų, neskyrė tinkamo gydymo, dėl ko pacientą ištiko klinikinė mirtis, o vėliau pacientas mirė. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija tenkino Klientės pareiškimą ir atlygino neturtinę žalą.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas įtvirtina teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.