fbpx

Santuokoje įgytas turtas gali būti pripažintas asmenine nuosavybe!

APB „Smolex“ Klientė, padedama profesionalių bendrijos teisininkų, kreipėsi dėl nekilnojamojo turto pripažinimo asmenine nuosavybe.

Klientė sudarė santuoką su atsakovu, o praėjus trejiems metams santuoka buvo nutraukta. Būnant santuokoje klientė nuosavybės teise įsigijo nekilnojamąjį turtą, vėliau nusprendė parduoti minėtąjį nekilnojamąjį turtą, tačiau notaras atsisakė atlikti notarinį veiksmą, grįsdamas, tuo kad turtas, kurį norima parduoti, yra laikomas bendrine jungtine sutuoktinių nuosavybe, nes įgytas santuokoje, o santuokos nutraukimo metu  nebuvo padalintas. Siekiant pripažinti santuokoje įgytą turtą asmenine nuosavybe, Klientei buvo būtina kreiptis į teismą ir įrodyti, kad, nors turtas buvo įgytas santuokoje, tačiau vieno sutuoktinio asmeninėmis lėšomis su tikslu jį valdyti asmeninės nuosavybės teise.

Ieškinio reikalavimai buvo grindžiami aplinkybėmis, kad atsakovas didžiąją santuokos su kliente dalį praleido įkalinimo įstaigose, negalėjo prisidėti prie šeimos išlaikymo, neturėjo santaupų ir neuždirbo pinigų. Klientė pati savo lėšomis išlaikė šeimą ir iš savo asmeninių lėšų, vienkartinių išmokų ir tikslinių kompensacijų įsigijo turtą. Kadangi atsakovas nuolat atlikinėjo bausmes, jis su kliente nevedė bendro ūkio ir negyveno kartu, ir dėl to santuoka buvo laikoma tik formalia. Turto įsigijimo dokumentuose nebuvo minimas atsakovo vardas, Klientė nurodoma kaip turto pirkėja, kuri viena išreiškė valią įsigyti turtą ir įgyti savininko teises ir pareigas į šį turtą.

Teismas ieškinį tenkino, nurodydamas, kad, nors klientė ir įsigijo nekilnojamąjį turtą būdama santuokoje su atsakovu, bet atsakovas klientės turto įsigijimo metu su ja jau kartu nebegyveno, taip pat nesirūpino šeima, jos neišlaikė ir neturėjo tam santaupų, nes nedirbo. Teismas pripažino, kad APB „Smolex“ klientė paneigė CK 3.88- str. 2 d. įtvirtintą prezumpciją, jog santuokos metu įgytas turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių turto registracija viešame registre atlieka tik turto išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Dėl šios priežasties teismas, sudarydamas sutuoktinių turto balansą ir nustatydamas bendrą sutuoktinių turtą bei kilus ginčui tarp sutuoktinių, turi vadovautis ne tik viešo registro duomenimis, bet ir patikrinti šių duomenų tikrumą remiantis civilinio kodekso taisyklėmis.