fbpx

Papildoma darbo sutarties sąlyga – susitarimas dėl išbandymo

Lietuvos Respublikos darbo kodekso atnaujinimu buvo siekiama pakeisti darbo santykių reglamentavimą, juos liberalizuoti bei atsisakyti perteklinių normų, kurios praktikoje arba nenaudojamos iš viso, arba jų naudojimas darbdaviams sukelia papildomas tiek laiko, tiek finansines sąnaudas.

 Sudarant darbo sutartį, Darbo kodekse numatyta būtinosios ir papildomos sutarties sąlygos, kurias šalys gali susitarti. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 42 straipsnio 1 dalis). Tokios sąlygos yra darbo funkcija, darbo apmokėjimas ir darbovietė (DK 33 straipsnio 2 dalis, 34 straipsnio 1 dalis).

Papildomos darbo sutarties sąlygos – darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau jos tampa darbo sutarties šalims privalomos, kai dėl jų susitariama (DK 33 straipsnio 3 dalis).

Viena iš papildomų darbo sutarties sąlygų yra susitarimas dėl išbandymo. Šį susitarimą reguliuoja DK 36 straipsnis. Šio susitarimo tikslas įtvirtintas DK 36 straipsnio 1 dalyje, juo yra siekiama patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui. Šalys, sudarydamos darbo sutartį, yra laisvos sulygti dėl išbandymo laikotarpio sąlygos, kuri gali būti nustatyta vienos ar abiejų šalių naudai. Išbandymo sąlygos darbdavio naudai aptarimas sudarytoje ir įsigaliojusioje darbo sutartyje, be kita ko, reiškia ir tai, kad pripažinęs, jog išbandymo rezultatai nepatenkinami, darbdavys iki išbandymo termino pabaigos gali priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas iki darbo sutarties pasibaigimo, ir nemokėti išeitinės išmokos (DK 36 straipsnio 3 dalis)[*]

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt.

Teisininkas Dalius Urbšys


*Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-1075/2021