fbpx

TEISMO LEIDIMAS PARDUODANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

Dažna situacija, kai šeimai parduodant nuosavybės teise priklausantį butą ar namą, kreipiantis į notarą dėl pirkimo – pardavimo sutarties tvirtinimo yra sužinoma, kad visų pirma privaloma gauti ir notarui pateikti teismo leidimą parduoti gyvenamąjį būstą, kadangi yra nepilnamečių vaikų. Taigi, pateikiame informaciją apie tai, ką reikia žinoti ir kur kreiptis dėl teismo leidimo išdavimo?

Kaip jau supratote, gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pardavimas, kai asmuo turi nepilnamečių vaikų, yra sudėtingesnis nei įprastai ir prieš perleidžiant turtą visų pirmą reikia gauti teismo leidimą, tokiu būdu apsaugant nepilnamečių vaikų interesus bei užtikrinant jų teisę į gyvenamąjį būstą. Taigi, vaiko tėvai ar vienas iš jų, norėdami perleisti nuosavybės teise priklausantį šeimos turtą, visų pirma turi kreiptis į teismą dėl teismo leidimo išdavimo ir įrodyti, kad gyvenamojo būsto pardavimas nepažeis nepilnamečių vaikų interesų, nepažeis jų teisės į gyvenamąjį būstą ir nepablogins jų gyvenimo sąlygų.

Šeimai nuosavybės teise valdant keletą gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų, teismo leidimo gauti nereikia, kadangi teismo leidimą parduoti nekilnojamąjį turtą būtina gauti tik tuo atveju, jei yra parduodamas vienintelis šeimos turimas gyvenamasis būstas.

Norint gauti teismo leidimą parduoti gyvenamąjį būstą, asmuo turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su prašymu išduoti teismo leidimą. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo yra nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, o prašymą išduoti teismo leidimą teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per penkias darbo dienas. Taigi, pateikus teismui tinkamai surašytą prašymą, atitinkantį procesinių dokumentų formai ir turiniui įstatymo keliamus reikalavimus, dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo ir pareikus dokumentus, įrodančius, kad gyvenamojo būsto pardavimas nepažeis nepilnamečių vaikų teisių bei teisėtų interesų ir nepablogins jų gyvenimo sąlygų, teismo nutartis leisti parduoti nekilnojamąjį turtą turėtų būti priimta gana greitai.

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582 str. 7 d., kai sprendžiamas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, leidimo išdavimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Todėl prašyme išduoti teismo leidimą turite nurodyti, ar vienintelio šeimos gyvenamojo būsto pardavimas nepažeis Jūsų nepilnamečių vaikų gyvenimo, mokymosi bei vystymosi sąlygų, taip pat kokių veiksmų imsitės, kad užtikrintumėte, jog šeima turėtų kur gyventi. Kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį, teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų įrodymus, patvirtinančius šeimos turtinę padėtį (pajamas, santaupas, kitą turtą, prievoles), duomenis apie perleidžiamą šeimos turtą, duomenis iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos apie vaiko tėvus, taip pat būsimo sandorio preliminarias sąlygas ir jo įvykdymo galimybes bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju ir kitus įrodymus. Taigi, kartu su prašymu išduoti leidimą, teismui rekomenduojame pateikti šiuos dokumentus: savo bei sutuoktinės (-io) ar vaiko tėvo / motinos asmens tapatybės dokumentų kopijas, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas, parduodamo buto ar namo nekilnojamojo turto registro išrašą, pateikti duomenis apie gaunamas pajamas, turimas santaupas, įsipareigojimus kredito įstaigoms, kitą nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą (jei tokio yra), vaiko teisių apsaugos tarnybos pažymą apie vaikų tėvus, taip pat perkamo nekilnojamojo turto preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties kopiją bei avanso sumokėjimą pagrindžiantį banko sąskaitos išrašą, jeigu pardavę butą ar namą ketinate pirkti kitą gyvenamąjį būstą – šie dokumentai patvirtins, kad parduodant gyvenamąjį būstą nebus pažeisti nepilnamečių vaikų interesai, kadangi pardavus vieną ir perkant kitą gyvenamąjį būstą bus užtikrintos vaiko teisės bei teisėti interesai.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt