fbpx

ŽALOS PACIENTO SVEIKATAI ATLYGINIMAS

Sulaukiame vis daugiau klausimų dėl sveikatos apsaugos srityje teikiamų paslaugų kokybės, taip pat dėl sveikatos apsaugos darbuotojų neatidumo, nerūpestingumo, nekvalifikuotumo, asmens patirtos žalos atlyginimo. Todėl pateikiame mūsų komentarą apie žalos paciento sveikatai atlyginimą.

Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat teisę į turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimą. Tai reiškia, kad pacientui turi būti atlyginta jo patirta tiek turtinė (gydymo išlaidos, išlaidos vaistams, tyrimams, dėl prarasto darbo ar sumažėjusio darbingumo laipsnio sumažėjusios pajamos), tiek neturtinė žala (dėl sveikatos sužalojimo patirti nemalonūs išgyvenimai, patirtas fizinis skausmas, emocinė įtampa, pažeminimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt.).

Pacientui, kuris mano, kad jo sveikata pablogėjo dėl neteisėtų (netinkamų) gydytojų veiksmų ir nori pasinaudoti teise reikalauti turtinės ir / ar neturtinės žalos atlyginimo, visų pirma reikėtų kreiptis su skundu į sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės. Skundą sveikatos priežiūros įstaigai pacientas turi teisę pareikšti ne vėliau kaip per 1 metus nuo dienos, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. 

Pacientui gavus sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą, kuris paciento netenkina, pacientas turi teisę Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai pateikti prašymą dėl turtinės ir / ar neturtinės žalos atlyginimo, kartu pateikdamas gautą sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą bei kitus turimus sprendimo priėmimui reikšmingus duomenis. Ši komisija yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo ir pacientų prašymus nagrinėja neatlygintinai. Prašymą dėl žalos atlyginimo Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai pacientas turi teisę pateikti ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jam padarytą žalą. Paciento prašymas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

Paciento prašymas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai turi būti pateiktas raštu, pagrįstas ir motyvuotas, įskaitomas, pacientas turi nurodyti, kokią ir kokio dydžio žalą patyrė, nurodyti faktines aplinkybes, pateikti sprendimo priėmimui reikšmingus duomenis bei dokumentus. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija sprendimu nustatys, ar buvo sveikatos priežiūros įstaigos ar gydytojo neteisėti veiksmai, ar pacientui buvo padaryta žala ir nustatys pacientui atlygintinos žalos dydį. 

Nesutinkant su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, pacientas turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau reikia pripažinti, kad jei Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos ekspertai pateikė išvadas, kad pacientui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos buvo kokybiškos ir žala paciento sveikatai nebuvo padaryta, tai įrodyti neteisėtus gydytojų veiksmus bus be galo sunku (bet tai nėra neįmanoma).

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt