fbpx

Praktikos sritys

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Konsultuojame klientus – fizinius ir juridinius asmenis asmens duomenų apsaugos klausimais, atliekame įmonių asmens duomenų apsaugos tvarkos teisinį vertinimą, teikiame konsultacijas dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikų mažinimo.

Rengiame asmens duomenų apsaugos taisykles, aprašus, tvarkas, privatumo politikas, dokumentus ir kitus teisinius dokumentus, padedančius sureguliuoti asmens duomenų apsaugą įmonėse ir organizacijose, procesinius dokumentus dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo bei žalos atlyginimo.

Atstovaujame klientus ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose bei pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.