fbpx

Praktikos sritys

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Konsultuojame ir giname klientus ikiteisminio tyrimo, teisminio nagrinėjimo pirmoje, apeliacinėje ir kasacinėje instancijose dėl visų baudžiamuosiuose įstatymuose numatytų veikų bei atstovaujame nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus baudžiamajame procese.

Rengiame procesinius dokumentus baudžiamajame procese, skundus dėl ikiteisminio tyrimo institucijų priimtų procesinių sprendimų, apeliacinius ir kasacinius skundus, civilinius ieškinius. Rengiame prašymus dėl lygtinio paleidimo.