fbpx

Praktikos sritys

VERSLO TEISĖ

Konsultuojame klientus verslo ir komercinės teisės klausimais: visų formų juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, verslo pirkimas ir pardavimas, juridinių asmenų vidaus dokumentų rengimas ir tvarkymas, įmonių sudarytų sandorių teisinis auditas, verslo partnerių teisinių santykių sureguliavimas, ginčų sprendimas.

Rengiame: nuostatus, įstatus, vidaus tvarkos taisykles, sutartis, akcininkų susirinkimo protokolus, įsakymus, asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitus teisinius dokumentus.

Tvarkome juridinių asmenų vidaus teisinius dokumentus, atliekame jų vertinimą. Atstovaujame teisiniuose santykiuose su kreditoriais ir debitoriais. Vedame derybas, taikome mediaciją verslo partnerių ginčams sureguliuoti. Giname klientų interesus civilinėse bylose dėl sutarčių modifikavimo, akcijų perleidimo, verslo pirkimo, bankroto ir restruktūrizavimo bei kitose civilinėse bylose.

Siekdami verslo klientų geriausio teisinio stabilumo, kuriame ilgalaikius partnerystės ryšius.